URBANstav PRAHA
VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ FASÁD A DLAŽEB

 
 
 

Čištění tlakem

 
Vysokotlaké čištění fasády, dlažby či střechy je šetrné ošetření povrchu, které prodlužuje jejich funkčnost a životnost. Kontaktujte URBANstav Praha, čištění provedou rychle a profesionálně.
 

FASÁDY

 
Pravidelné a odborné vysokotlaké čistění fasády zamezuje tvorbě plísní a nánosů smogu, prachu i výparů, tím se prodlužuje její životnost.
 

Dlažby

 
Renovace dlažby začíná překladem zámkové dlažby, kde se srovnají terénní nerovnosti. Poté je šetrně očištěna i pomocí chemie pro různé povrchy – zámková dlažba, beton, dřevo, dlažba, umělý kámen.
 

Střechy

 
Střešní krytina je šetrně ošetřena tlakovým proudem od nežádoucího zatížení mechem, povlakem, plísní, ptačího trusu. K čištění střechy spadá i vyčištění okapů a těžko přístupných míst pro odvod vody.
 
 
 
Vysokotlaké čištění dlažby - URBANstav Pavel Urban